Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

innocencja
22:59
Reposted fromfungi fungi viainzynier inzynier
innocencja
22:54
8071 8ff9 390
Reposted fromhalucine halucine viaDzessik Dzessik
innocencja
22:54
1861 8dc5 390

January 20 2018

innocencja
19:21
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
innocencja
19:17
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamorsik morsik

January 19 2018

innocencja
00:54
6041 93e9 390
Reposted fromtfu tfu vianukot nukot
innocencja
00:45
„Jestem szczęściarzem, bo mam kogoś, kto sprawia, że ciężko jest mi powiedzieć 'do widzenia'…”
— Kubuś Puchatek
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
00:43
0417 4ce5 390

January 18 2018

innocencja
13:13
7805 5092 390
Reposted from777727772 777727772 viaamkejt amkejt
innocencja
12:54
4921 a71c 390
Reposted fromzciach zciach viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
12:52
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaklutz klutz
innocencja
12:51
6477 5b7f
Reposted fromGIFer GIFer viaSzczurek Szczurek
innocencja
12:50
7404 ba26 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasassygoat sassygoat
innocencja
12:49
Zdecydowanie nie potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci. Nie wymagam od Niej tego, nie wymagam nawet tego, żeby zrobiła dla mnie cokolwiek wyjątkowego, niech nie próbuje mnie niańczyć czy udomowić. Chcę kogoś, kto mnie dogoni i pobiegnie razem ze mną, kto będzie tak samo głodny wszystkiego w życiu jak ja, kogoś, kto będzie głodny nas. Kto rozpisze ze mną nowe zasady gry według naszych wartości. Kogoś, kto mnie czasami najnormalniej w świecie pierdolnie w pysk, kiedy będęchciał zwątpić w nas, czy w cel, o który walczymy. Musi mieć pasję, którą będzie realizowała kiedy ja będę pisał, i tak musi wiedzieć, że wtedy zdecydowanie nie ma mnie dla nikogo, co nie znaczy wcale, że nie jestem blisko Niej, to inny rodzaj współistnienia po prostu. Wystarczy, że będzie szelestem swoich stóp na podłodze, o poranku, wyznaczała rytm mojego życia, nie więcej i nie mniej.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
12:45
8333 cf69 390
Reposted fromkittesencula kittesencula viadobby dobby
innocencja
12:37
0061 a706 390
seems to be true (since 2008 even): x
Reposted fromteijakool teijakool viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
innocencja
12:37
8106 a510 390
Reposted fromlaters laters viadancingwithaghost dancingwithaghost
innocencja
12:36
Reposted fromFlau Flau viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
innocencja
12:34
innocencja
12:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl