Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

18:46
3490 f0a9 390

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez viapanato panato
innocencja
18:45
4631 2dd2 390
I want a dog/wolf just like this one!
Reposted fromsemtex semtex viapanato panato
18:39
0376 cb74 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaklaudialucja klaudialucja
innocencja
18:38
I am looking for someone to share in an adventure that I am arranging, and it’s very difficult to find anyone.
— J.R.R. Tolkien „Hobbit”
Reposted fromverronique verronique viaklaudialucja klaudialucja
innocencja
18:38
4247 0080 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaklaudialucja klaudialucja
innocencja
18:34
2300 1cd3 390
Reposted fromoutoflove outoflove vianokturnal nokturnal
18:34
0202 9e56 390

thedesigndome:

19th Century Church Renovated With 21st Century Technology

Moment Factory, multimedia studio based in Canada, has transformed  Montreal’s Notre-Dame Basilica Church into an immersive installation, complete with sound, lighting, and projections that will teleport the visitors into a whole new world.

Keep reading

innocencja
18:31
0090 0ae9 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaMrrruk Mrrruk
innocencja
18:31
4065 76ac 390
Reposted fromfungi fungi viaMrrruk Mrrruk
innocencja
18:24

Podążaj ścieżkami niebezpieczeństwa, niezależny myślicielu. Wystawiaj swoje pomysły na niebezpieczeństwo kontrowersji. Mów, co myślisz i mniej obawiaj się etykiety wariata niż stygmatu konformisty. A w sprawach, które wydają ci się ważne, za wszelką cenę zabieraj głos i daj się usłyszeć.


— Thomas J. Watson
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
innocencja
18:21
3325 8a75 390
innocencja
18:19
innocencja
18:16
8085 263d 390
Reposted from777727772 777727772 viamaryjanejanis maryjanejanis
18:16

"How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world."

Anne Frank (1929-1945)

Reposted fromnickdrake nickdrake viakeeplooking keeplooking
innocencja
18:12
1354 8755 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaamkejt amkejt
innocencja
18:11
5199 1feb 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
innocencja
18:11
5200 db9d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
innocencja
18:09
6884 b7ca 390
Reposted fromprzemeksic przemeksic viamalazadymiara malazadymiara
innocencja
18:08
4792 5f15 390
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
innocencja
18:07
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl