Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

innocencja
23:34
7952 1818 390
tak się powinno wychowywać. 
innocencja
23:34
8176 2eaf 390
Reposted fromTamahl Tamahl
innocencja
23:32
4484 67ed 390
innocencja
23:31
Reposted fromshakeme shakeme viasyrena syrena
innocencja
22:55
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasyrena syrena
innocencja
22:19
8281 f2a7 390
Reposted fromTamahl Tamahl
innocencja
21:44
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDaisy88 Daisy88

May 20 2019

innocencja
14:08
6305 ff98 390
Reposted frommhorrighan mhorrighan viagameofthrones gameofthrones
innocencja
14:07
3795 e663 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
innocencja
14:06
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
innocencja
14:05
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaDaisy88 Daisy88

May 16 2019

innocencja
20:52
9413 73de 390
Reposted fromfungi fungi viablacksadcat blacksadcat
innocencja
20:52
7882 c64f 390
Reposted fromhormeza hormeza viaahuramazda ahuramazda
innocencja
20:33
don't be ridiculous
Reposted fromanabee anabee viajustmine justmine
innocencja
20:32
8117 767b 390
Reposted fromthetemple thetemple viahash hash
innocencja
20:07
1522 e023 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viajustmine justmine
innocencja
20:06
2657 b8d3 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viahash hash

May 15 2019

innocencja
22:55
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa via12czerwca 12czerwca
innocencja
22:52
3201 0ec5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
innocencja
22:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl