Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

innocencja
17:25
Reposted fromFlau Flau viajottos jottos
innocencja
16:27
5133 9af3 390
Reposted fromzie zie viaoski oski
innocencja
15:56
0128 cafb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaiwna naiwna
innocencja
15:14
Reposted fromDennkost Dennkost via92feliks 92feliks
innocencja
15:14
7990 c56d 390
Reposted fromnyaako nyaako viamuladhara muladhara
innocencja
15:13
7302 c4a7 390
Reposted fromtichga tichga viafinka finka
innocencja
15:11
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
innocencja
15:09
innocencja
15:09
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viainsanedreamer insanedreamer
innocencja
15:08
5761 0451 390
Reposted fromrukolaiszparagi rukolaiszparagi viaTamahl Tamahl
innocencja
15:06
7279 1e95 390
Reposted fromtichga tichga viamolotovcupcake molotovcupcake
innocencja
15:05
2910 9c78 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
innocencja
15:04
8232 fb30 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
innocencja
15:03
15:03
14:56
2083 a14f 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
14:56
5645 65c3 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaurban-cities urban-cities
innocencja
14:56
8112 5f28 390

September 19 2019

innocencja
21:08
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
innocencja
21:08
5996 e3b3 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl