Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

innocencja
07:14
0413 1e5d 390
Reposted fromseaweed seaweed viaguerriera guerriera
innocencja
07:12
Przede wszystkim ludzie nie robią tego, co jest dla nich korzystne. Robią to, co im wydaje się korzystne. To jest zasadnicza różnica. Kluczowym problemem jest niepewność. Nie wiemy. Tylko się domyślamy. I większość z nas wie, że nie wie.
— Robert Skidelsky w rozmowie z Jackiem Żakowskim, "Jabłka nie zawsze spadają", Polityka 13/13
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
innocencja
07:04
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaretro-girl retro-girl
innocencja
07:03
6258 fb5f 390
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
innocencja
06:48
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaretro-girl retro-girl
innocencja
06:36
innocencja
06:30
2667 7399 390
Reposted fromcapsel capsel viazur887 zur887
innocencja
06:27

[Comics] Apocalypse Scenario #253

Reposted fromsawb sawb viazur887 zur887
innocencja
05:43
Wycofałem się z pomysłu, bo w sumie nie do końca było wiadomo, kto ma spierdalać.
— Rafał Kwiatkowski o ówczesnym zamiarze nazwania płyty własnego zespołu PRL tytułem "Spierdalaj". Stanęło na "Zła wiadomość". "Ma celę i cel", Polityka 11/13
Reposted from1923 1923 viaaksamitt aksamitt
innocencja
05:38
1868 04c2 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakwasmilosz kwasmilosz
innocencja
05:37
1292 1ec9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiks wiks
innocencja
05:37
Często zadaję sobie pytanie, które z tych dzieciaków za 20 – 30 lat będą lepiej przystosowane do otaczającego świata, rynku pracy i specyfiki biznesu w XXI wieku. Czy te, których odciąga się od komputera, czy te, dla których gra w trzydzieści gier naraz nie stanowi najmniejszego problemu. I powiem szczerze: nie mam na to dobrej odpowiedzi.
— Lawrence Lessig, "Ograniczając prawa autorskie, uwolnimy kreatywność", Forsal.pl, 24.09.11
Reposted from1923 1923 viahavingdreams havingdreams
innocencja
05:26
4268 2edf 390
ul. Karmelicka
innocencja
05:25
9658 da28 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
05:23
7261 99e4 390
innocencja
05:21
8200 3c3d 390
Reposted frompunisher punisher viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
05:18
7668 f5dd 390
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
05:17
7293 db92 390
05:17
0644 569f 390
Reposted fromtwice twice viasatyra satyra
innocencja
05:17
0134 115a 390
Reposted frompunisher punisher viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl