Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

22:59
6652 b760 390

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viagitarowaaaA gitarowaaaA
innocencja
22:59
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
22:59
innocencja
22:36
5757 e13e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasilence89 silence89
innocencja
22:36
6668 2ffb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
innocencja
22:30
8671 6677 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialovesweets lovesweets
innocencja
22:29
Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił nigdy. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje się kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote "ziarno" dnia będzie Twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi, jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, i myśli Twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy Twojej zapanuje cisza, i duch będzie pokojowy i spokojny.
— Św. Serafin Sarowski
Reposted fromstonerr stonerr viamyszkaminnie myszkaminnie
innocencja
22:27
Reposted frombeinthe beinthe vialovesweets lovesweets
innocencja
22:27
innocencja
22:27
6159 f37f 390
Reposted fromdusix dusix viacomiendolirica comiendolirica
innocencja
17:02
innocencja
17:02
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viatulele tulele
innocencja
17:00
8097 6fcc 390
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul viapandorcia pandorcia

June 26 2017

innocencja
19:34
1204 84c1 390
rainy day
Reposted fromcats cats viascorpix scorpix
innocencja
19:22
innocencja
19:22
2948 3213 390
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
19:22
5098 1146 390

yaelmerve:

🌿

Reposted frommyjapanese myjapanese viascorpix scorpix
innocencja
19:21
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapffft pffft
19:02
He was Science, I was Art
— (via silver-blonde)

June 24 2017

18:53
4296 7cfb 390
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl