Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

innocencja
17:07
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka vialifeistragic lifeistragic
innocencja
17:07
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon vialifeistragic lifeistragic
innocencja
16:55
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru

April 19 2017

innocencja
14:20
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viathenatuss thenatuss
innocencja
14:20
innocencja
14:19
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viawrazliwa wrazliwa
07:57
2998 928d 390

pressuregradient:

maptitude1:

A geologic map of Canada made with rocks from each region

😍

innocencja
07:56
Mówisz "w życiu trzeba być kimś".
Czy odejdziesz gdy będę nikim?
— Artur Rojek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa via13-days 13-days
innocencja
07:39
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaslomiak slomiak
innocencja
07:39

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
innocencja
07:39
Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów..
— Grzegorz Hyży
innocencja
07:39
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak

April 18 2017

innocencja
19:04
4723 6c5f 390
Reposted frombirke birke viajoannna joannna
innocencja
19:04
4726 97be 390
Reposted frombirke birke viajoannna joannna
innocencja
19:03
4777 c3e2 390
Peru
Reposted frombirke birke viajoannna joannna

April 17 2017

innocencja
16:50
4555 a4fb 390
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viafajnychnielubie fajnychnielubie

April 06 2017

innocencja
16:42
16:41
3608 fa61
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaSzczurek Szczurek
innocencja
16:22
6354 efe8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaulaa paulaa
innocencja
16:18
6003 e026 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl