Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

innocencja
23:12
23:11
9115 efba 390
Reposted frombrumous brumous viazwariowalam zwariowalam
innocencja
23:11
1340 2849 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadianazet dianazet
innocencja
23:09
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
innocencja
23:08
5508 b010 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadianazet dianazet
innocencja
23:01
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
innocencja
23:00
Przeceniasz się, Agnieszka. Ale nie przejmuj się. To ludzka rzecz wyobrażać sobie, że jest się ważnym i cennym człowiekiem
— ŻULCZYK
Reposted frommyszkaminnie myszkaminnie viazwariowalam zwariowalam
innocencja
22:59
0631 44fb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazwariowalam zwariowalam
innocencja
22:59
innocencja
22:59
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
innocencja
22:41
0758 f49d 390
Reposted fromjoecrapman joecrapman viaczinok czinok
innocencja
22:40
5666 54d9 390
Reposted fromgreena greena viajeszczenie jeszczenie
innocencja
22:39
3340 29d4 390
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
innocencja
22:36
1834 4e61 390
Oregano
Reposted frompierdolety pierdolety viadudku dudku
innocencja
22:35
8528 5869 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadudku dudku
innocencja
22:34
innocencja
22:33
Nieobecność sprawia, że serce rośnie w czułość.
— dla ironii
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamesoute mesoute
innocencja
22:33
3868 66fd 390
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
innocencja
22:33
9028 8a2d 390
Reposted fromSanthe Santhe viatiredeveryday tiredeveryday
innocencja
22:32
3773 91a8 390
Reposted from4777727772 4777727772 viatiredeveryday tiredeveryday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl