Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

innocencja
21:18
Kiedy byłam mała i cierpiałam po stracie przyjaciółki, mama powiedziała mi, że niektóre znajomości po prostu się kończą. Błyszczą jasno jak gwiazdy, aż pewnego dnia nagle znikają. Wypalają się.
— Cora Carmack "Coś do stracenia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viatojapaula tojapaula
innocencja
21:13
6924 a81c 390
innocencja
20:46
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viaiammistake iammistake
innocencja
20:44
innocencja
20:44
Przekrój, 1963, nr 939/940 (14 IV) Małopolska Biblioteka Cyfrowa
innocencja
20:39
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
innocencja
20:36
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra.
— Henryk Sienkiewicz
Reposted frompesy pesy viafreeway freeway
innocencja
20:36
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viafreeway freeway
innocencja
20:36
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viafreeway freeway
innocencja
20:32
Właściwię nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— "Oskar i pani Róża" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted frommadlenaa madlenaa viafreeway freeway
innocencja
20:32
9932 9b32 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMakeMePurr MakeMePurr
innocencja
20:27
8593 a8ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viathinkmore thinkmore
innocencja
20:17
innocencja
19:58
Chciałbym zrobić wszystko, co mam w życiu do zrobienia, całą tę jazdę obowiązkową. I potem spokojnie pić już tylko sobie. A jak mnie wreszcie spotka miłość, to jebnę to wszystko i będę już tylko kochać
— Wszyscy jesteśmy Chrystusami (2006)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafreeway freeway
19:50
7196 e4e9 390
Reposted fromanananana anananana viafreeway freeway
innocencja
19:49
5220 e342 390
Reposted fromWascon Wascon viafreeway freeway
innocencja
19:49
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream via12czerwca 12czerwca
innocencja
19:48
Jeśli życie to odcinek, w którym moment narodzin to start, a moment śmierci to meta, to czy opłaca nam się biec? Czy nie lepiej wybrać się na spacer?
— Tomasz Skalski
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
innocencja
19:48
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
innocencja
19:47
"W Bieszczadach można zobaczyć 7000 gwiazd. W dużym polskim mieście najwyżej 200. Niebo jest tam 80 razy jaśniejsze niż w Bieszczadach."  Nie wiem jak Wy, ale ja mam ochotę na to Superciemne niebo!
Reposted fromfelicka felicka viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl