Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

innocencja
19:04
8408 7271 390
Reposted fromonionrings onionrings viastrzepy strzepy
innocencja
19:03
4666 84a0 390
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viastrzepy strzepy
innocencja
18:57
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viastrangeee strangeee
innocencja
18:52
worst bowl ever
Reposted fromanabee anabee viairmelin irmelin
innocencja
18:51
5772 db79 390
Reposted fromtfu tfu viacarmenluna carmenluna
innocencja
18:50
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viainsanedreamer insanedreamer
innocencja
18:50
8631 5109 390
Reposted frompiehus piehus viacarmenluna carmenluna
innocencja
18:46
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman viacarmenluna carmenluna
innocencja
18:11
9815 a218 390
Reposted fromveturna veturna viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 20 2018

innocencja
19:45
0403 ae53 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakarmacoma karmacoma
innocencja
19:34
innocencja
19:22
6877 5145 390
Reposted fromzorza zorza viadontaskmewhy dontaskmewhy
innocencja
19:22
6023 daaa 390
Reposted fromslodziak slodziak viahardbitch hardbitch
innocencja
19:21
6625 e849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustfeel justfeel
innocencja
19:21
innocencja
19:20
7068 4f10
Reposted fromsoftboi softboi viainvincible invincible
innocencja
19:15
7645 e4c8 390
Reposted fromoll oll viacygi-chan cygi-chan
innocencja
19:14
8647 4e0c
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
innocencja
19:14
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakudi kudi
innocencja
19:14
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl