Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

innocencja
18:14
innocencja
18:12
5834 6163 390

March 22 2017

innocencja
22:33
0318 4842 390
21:53
6960 dea9 390
Reposted fromerial erial viaalmostlover almostlover
innocencja
21:52
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
21:51
5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
21:50
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
innocencja
21:50
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
innocencja
21:50
4066 bd82 390
innocencja
21:49
7620 395e 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:49
1903 772a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:45
2537 2afa 390
Reposted fromheroes heroes viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:44
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:44
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:43
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viausmiechprosze usmiechprosze

March 20 2017

innocencja
23:34
1839 eb1b 390
Reposted fromolgazet olgazet viausmiechprosze usmiechprosze
23:34
1869 b576 390

marniethedog:

It’s me lucky day

Reposted fromwit wit viashithappenss shithappenss

March 17 2017

innocencja
23:41
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viashithappenss shithappenss

March 15 2017

innocencja
22:37
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaprzeblyski przeblyski
innocencja
22:36
7755 7dec 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaglosoli glosoli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl