Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

innocencja
15:46
6746 42b6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
innocencja
15:44
9120 d34d 390
innocencja
15:41
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
innocencja
15:41

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
15:30
8082 96d0 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafutureiscoming futureiscoming

July 11 2019

innocencja
21:43
7934 24d3 390
Reposted froms3 s3 viadobry dobry
innocencja
21:10
Reposted fromgruetze gruetze viamushu mushu
innocencja
20:54
8106 4cc4 390

starborn-vagabond:

thatscienceguy:

Someone take me. Please. Anyone. I want to go now!

ALWAYS REPOST SOCOTRA.

I love this place it’s amazing TAKE ME THERE.

(via diverguy727)

innocencja
20:53
5609 1eb6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakokoloko kokoloko
innocencja
20:50
7956 86aa 390
innocencja
20:49
3122 d1d4 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaVinroli Vinroli
innocencja
20:48
Reposted fromFlau Flau viakokoloko kokoloko
innocencja
20:32
4874 7abd 390

July 09 2019

innocencja
22:33

July 08 2019

innocencja
21:22
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaagatiszka agatiszka
innocencja
21:00
2650 f0df 390
Reposted fromjottos jottos viajustmine justmine
innocencja
20:59
0610 df4b 390
innocencja
20:59
4682 6fab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
innocencja
20:52
2546 649a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
innocencja
19:42
8594 f909 390
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl