Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

innocencja
22:17
8495 c1dd 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
innocencja
22:03
innocencja
20:55
9519 9c77 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialissie lissie
20:42
innocencja
20:42
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaflyleaf flyleaf
innocencja
20:42
innocencja
20:38
5278 6c28 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaWeroniikaa Weroniikaa
innocencja
20:36
3545 7019 390
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaBBart BBart
innocencja
20:36
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
innocencja
20:26
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viawiksz wiksz
innocencja
20:26
3323 2eac 390
Reposted frommangoe mangoe vianieobecnosc nieobecnosc
innocencja
20:25
Wyobrażam sobie, że gdy Ona umiera, my już tam wszyscy na Nią czekamy. W jasnym, słonecznym pokoju, stoimy w radosnym napięciu. Dziadek trzyma kwiaty. "Jesteś wreszcie..." Chcę wierzyć, że śmierć jest jak przejście z pokoju do pokoju. Uczepiłam się tej wizji i bardzo mnie koi. Moje noce nie mijają już samoistnie
— fb.com/prosteformyliryczne
innocencja
20:23
Najinteligentniejsi ludzie najwięcej miewają głupich pomysłów: ich umysł jest niespokojny, w ciągłym ruchu, więc wciąż się potyka. Głupcy mają mało głupich pomysłów.
— Henryk Elzenberg
Reposted fromdifferent different viaDaisy88 Daisy88
innocencja
20:23
Reposted fromFlau Flau viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
20:04
9830 dd9b 390
Reposted frommartrol martrol viagoraca-czekolada goraca-czekolada
innocencja
20:03
5966 ae80 390
Reposted fromtfu tfu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
innocencja
20:03
7142 8373 390

November 01 2018

innocencja
22:38
Uznaliśmy, że jesteśmy dla siebie, że warto, mimo że tak naprawdę nie pasujemy do siebie. Podobają nam się zupełnie różne rzeczy. W naszym małżeństwie największym sprzymierzeńcem były rozmowy. Czwarta rano, rozmawialiśmy już dwie godziny, ja miałem ochotę zabić żonę tłuczkiem, ona mnie siekierą, ale z jakichś powodów mówiliśmy: "Dobra, jeszcze godzinę". Rozmawialiśmy do upadłego. Człowiek jest jednak istotą negocjującą. Istotą, która opiera się na słowie. Wypowiedzenie czegoś jest bardzo ważne. Działa inaczej niż milczenie. Dlatego miłość się deklaruje. Mówi się: "kocham cię", "nie opuszczę cię aż do śmierci", "będę ci wierny", wszystkie te bzdury, ale na czymś musimy się jednak oprzeć, nie? To jednak dopiero wstęp. Bo potem przychodzi moment, kiedy ta deklarowana miłość mówi: "Sprawdzam".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaembrace embrace
innocencja
22:37
4095 3b56 390
Reposted fromzciach zciach viaembrace embrace
innocencja
22:36
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl