Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

innocencja
18:38

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
18:37
9402 3003 390

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

innocencja
18:37
1383 132a 390
Reposted fromnazarena nazarena viafajnychnielubie fajnychnielubie
innocencja
18:32
innocencja
18:32
7639 98bf 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacherrycokee cherrycokee
innocencja
18:32
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viacherrycokee cherrycokee
innocencja
18:32
9243 2d75 390
innocencja
18:32

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

innocencja
18:30

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.

— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viacherrycokee cherrycokee
innocencja
18:30
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacherrycokee cherrycokee
innocencja
18:30
innocencja
18:29
Reposted frommayamar mayamar viacherrycokee cherrycokee
innocencja
18:25
Ernest Hemingway having a drink with Lauren Bacall in Spain in the 1950’s.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
innocencja
18:25
6696 0801 390
Albert Camus, 1957 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
18:24
0615 cdda 390

roseydoux:

Summer with Monika (1953)

innocencja
18:24
6704 83c0 390
Andre Kertesz: ''Elisabeth and I,' Budapest, 1921
18:24
0606 e2a6 390

bastardkeaton:

Dancing at a London jazz club, 1950s.

These young jazz fans/”beatniks” in Britain became the precursor to Mods.

Reposted fromLittleJack LittleJack viashithappenss shithappenss
innocencja
18:24
7186 e351 390
Reposted fromoutline outline viashithappenss shithappenss
innocencja
18:23
9249 e611 390
innocencja
18:23
Są oceany nigdy niewypłakanych łez kobiecych, gdyż kobiety nauczono zabierać do grobu własne sekrety, sekrety matek i ojców, sekrety mężczyzn i społeczeństwa. Świat uważa płacz kobiety za rzecz niebezpieczną, bo łzy otwierają zaryglowane bramy do sekretów tajonych na dnie serca. W rzeczywistości dla dobra dzikiej duszy lepiej jest płakać.
— C.P. Estes, Biegnąca z wilkami
Reposted frombeltane beltane viashithappenss shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl