Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

22:03
2496 2be7 390
Reposted fromblutelf blutelf viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
22:03
innocencja
22:03
7009 7a8c 390
21:13
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaMyBlackWings MyBlackWings
innocencja
21:12
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
innocencja
21:03
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli.
— Schopenhauer
Reposted fromtereska tereska viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
21:02
4412 e230 390
innocencja
21:00
5531 3703 390
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
20:36
2465 ecb8 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaromantycznosc romantycznosc

July 20 2017

innocencja
21:54
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viaKawaiiNamida KawaiiNamida
innocencja
21:52
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaoutofmyhead outofmyhead
innocencja
21:41
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaoutofmyhead outofmyhead
innocencja
21:39
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
21:38
9752 b3b6 390
Reposted fromels els viashithappenss shithappenss
innocencja
21:38
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viashithappenss shithappenss
innocencja
21:37
0422 cd22 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viashithappenss shithappenss
innocencja
21:37
3168 d42c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashithappenss shithappenss
innocencja
21:37
innocencja
13:03
2604 a013 390
innocencja
13:03
2957 1287 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl