Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

innocencja
22:06
6434 0e89 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashithappenss shithappenss
innocencja
22:04
7106 e6ae 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viashithappenss shithappenss
innocencja
22:04
SKŁIK, SKŁIK,SKŁIKON, SKŁIK, SKŁIK, SKŁIKI 
KTO OGLĄDAŁ TEN WIE :) ;D
Reposted frommr-absentia mr-absentia viashithappenss shithappenss

July 30 2017

innocencja
21:59
7468 4d10
Reposted fromsosna sosna viakajakkowalik kajakkowalik
innocencja
21:59
7954 6178 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viamystupidhead mystupidhead
innocencja
21:52
6119 8b02 390
innocencja
21:51
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem… Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną. Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Lem
Reposted fromoutcat outcat viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
innocencja
21:50

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat vianieobecnosc nieobecnosc
innocencja
21:44

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
innocencja
21:44
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaBloodEve BloodEve
innocencja
21:43
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— Natalia Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBloodEve BloodEve
innocencja
21:39
3285 c615 390
Reposted fromhagis hagis vianoirceur noirceur
innocencja
21:39
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viaBloodEve BloodEve
innocencja
21:39
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viaBloodEve BloodEve
innocencja
21:35
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
21:28
innocencja
21:27
4391 0377 390
Reposted fromvic vic viashithappenss shithappenss
innocencja
21:26
4952 6879 390
innocencja
21:26
1622 8c66 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
21:26
4552 feee 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl