Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

innocencja
19:22
innocencja
19:21

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
innocencja
19:14
"Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia: z niemożności kochania innych, nieumiejętności realizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból."
Erich Fromm 
19:13
5067 3832 390

jemeryl:

outfightingtigers:

@mayorclaypuppington @batterswing

MAJESTIC MAJESTIC MAJESTIC
*blip blorp blip blorp bloop borp*

innocencja
19:10
7777 d403 390
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
19:10
3556 e12e 390
Reposted fromturquoise turquoise viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
19:08
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
19:02
18:53
4669 3657 390

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

innocencja
16:54
6052 b4c6 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viashithappenss shithappenss
innocencja
16:54
5211 183c
Reposted fromGIFer GIFer viashithappenss shithappenss
innocencja
16:53
8677 002a 390
Reposted fromsiara siara viashithappenss shithappenss
innocencja
16:52
8466 4e68 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashithappenss shithappenss
16:52
2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

16:52
4256 810b 390

dynastylnoire:

why you bake me

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viashithappenss shithappenss
innocencja
16:38
Ludzie dzielą się na tych, których się spotyka i poznaje, i tych, których się spotyka i już zna.
— znalezione.
16:38
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viashithappenss shithappenss
innocencja
16:36
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromtake-care take-care viayourheartbeat yourheartbeat
innocencja
16:36
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
innocencja
16:36
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromcorvax corvax viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl