Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

innocencja
15:57
5282 c0ff 390
Reposted fromrenirene renirene viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
innocencja
15:57
7026 252c 390
innocencja
15:56
5240 bf4c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapatrzpodnogi patrzpodnogi
innocencja
15:55
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viabadgal badgal
15:52
innocencja
15:51
innocencja
13:52
5338 03e4 390
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaEllaElla EllaElla
13:52
1653 f6f5 390
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viapikkumyy pikkumyy
13:49
7459 b6bf 390
Reposted frombrumous brumous viamylittleuniverse mylittleuniverse
innocencja
13:49
"Piłem piwo, piłem wino, piłem wódkę. Wszystko na nic."
Charles Bukowski
Reposted fromjatonieja jatonieja viaitcouldbeworse itcouldbeworse

November 23 2017

innocencja
21:41
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
innocencja
21:41
9516 ea71 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoutofmyhead outofmyhead
innocencja
21:40
4199 fdab 390
Dyrholaey Iceland
Reposted fromvolldost volldost viaune-raconteuse une-raconteuse
21:36
innocencja
21:36
8529 1480 390
Reposted fromnaich naich viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
innocencja
21:34
1367 21e8 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaatranta atranta
innocencja
21:33
7980 cc09 390
Reposted fromNekoii Nekoii viashithappenss shithappenss
innocencja
21:30
9073 164f 390
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie

November 22 2017

innocencja
22:48
innocencja
22:47
4790 b78a 390
Reposted from2017 2017 viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl