Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

innocencja
22:26
8668 3b3c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoxic-berry toxic-berry
22:26
innocencja
22:25
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
innocencja
22:25
innocencja
22:23
innocencja
22:22
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viamamzawieszke mamzawieszke
innocencja
22:21
5957 9d71 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna
innocencja
22:21
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
innocencja
22:19
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viacarmenluna carmenluna
innocencja
22:16
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viacotarsky cotarsky
innocencja
22:03
innocencja
22:02
7728 d79c 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viasatyra satyra
innocencja
22:02
8545 d2d4 390
Reposted fromxawery xawery viashithappenss shithappenss
innocencja
22:00

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viasatyra satyra
innocencja
21:53
8499 3589 390
Reposted fromBabson Babson viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:52
innocencja
21:51
1678 5e29 390
Reposted fromexistential existential viasatyra satyra
innocencja
21:50
7147 bc51 390
Reposted frommiischa miischa viaxLara xLara
innocencja
21:47
1599 073b 390
Reposted frompanimruk panimruk viaxLara xLara
innocencja
21:38
7681 4d40 390
Reposted fromhajskul hajskul viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl