Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

innocencja
03:26
2345 90c3 390
Reposted fromsnuggle snuggle viaphin phin
innocencja
03:23
Reposted fromFlau Flau viabanananana banananana
innocencja
03:23
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
innocencja
03:22
8724 6352 390
Reposted fromregcord regcord viacylonapplepie cylonapplepie
innocencja
03:12
4109 0854 390
Reposted fromscorpix scorpix viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
03:12
1783 e16d 390
Beksiński
innocencja
03:05
innocencja
03:04
3192 969e 390
Reposted fromzciach zciach viafutureiscoming futureiscoming

February 18 2020

innocencja
23:52
9946 55ac 390
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
innocencja
23:42
6766 6ae6 390
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie

February 06 2020

innocencja
22:26
8668 3b3c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoxic-berry toxic-berry
22:26
innocencja
22:25
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
innocencja
22:25
innocencja
22:23
innocencja
22:22
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viamamzawieszke mamzawieszke
innocencja
22:21
5957 9d71 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna
innocencja
22:21
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
innocencja
22:19
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viacarmenluna carmenluna
innocencja
22:16
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl