Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

innocencja
21:08
Związki są po to abyśmy rozumieli marzenia drugiej osoby. Abyśmy rozmawiali o nich. Mimo, że czasami masz ochotę zajebać tę drugą osobę siekierą, a ona ciebie tłuczkiem. Wszystko da się wynegocjować. Jeśli tylko pogadacie ze sobą o godzinę dłużej.
— Pokolenie Ikea
innocencja
21:04

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasatyrlane satyrlane
innocencja
20:56
1825 9171 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaXavax Xavax
innocencja
20:55
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaneth aneth
innocencja
20:51
6692 723e 390
Reposted fromikhakima ikhakima viazoou zoou
innocencja
20:50
8133 625b 390
Reposted fromfungi fungi viasatyrlane satyrlane
innocencja
20:50
5213 24b0 390
Reposted fromPoranny Poranny viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
innocencja
20:49
7902 757d 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaedhell edhell
innocencja
20:49
6601 68bd
innocencja
20:43
8336 b2d5 390
Reposted fromtfu tfu viashithappenss shithappenss
innocencja
20:42
8360 6953 390
innocencja
20:41
0746 40b2 390
Hanna Krall, Na wschód od Arbatu
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
innocencja
20:41
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
innocencja
20:40
6689 e120 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
20:40
20:40
Never underestimate the power of good morning texts, apologies, and random compliments.
— (via curiovsly)
Reposted fromwestwood westwood viausmiechprosze usmiechprosze

September 15 2019

innocencja
14:55
9441 76b4 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaKryptonite Kryptonite
innocencja
14:55
9621 a9ea 390
Reposted fromrubinek rubinek viacotarsky cotarsky
innocencja
14:54
6057 bc74 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaKryptonite Kryptonite
innocencja
14:54
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl