Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

innocencja
21:59
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viausmiechprosze usmiechprosze
21:58
7390 ba8c 390
Reposted fromerial erial viausmiechprosze usmiechprosze

October 01 2019

innocencja
21:14
3401 e5b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:14
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
20:55
7243 a086 390
Reposted from4777727772 4777727772 viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
20:55
4185 8b48 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
20:54
3444 e35c 390
Reposted fromolass olass viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
20:46
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
20:32
innocencja
20:30
9201 5ca9 390
Reposted fromtichga tichga viashithappenss shithappenss
innocencja
20:29
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viausmiechprosze usmiechprosze

September 26 2019

innocencja
22:23
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmokingtime smokingtime
innocencja
22:23
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmokingtime smokingtime
innocencja
22:20
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaunique unique
innocencja
22:19
8424 4e6b 390
Reposted frommiststueck miststueck viabadblood badblood
innocencja
22:11
6421 67de 390
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viazorax zorax
innocencja
21:27
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacherrycokee cherrycokee
innocencja
21:27
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viacherrycokee cherrycokee
innocencja
21:25
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
21:01
I ogarnęła mnie wdzięczność za to, że przyjaźnię się z kimś, kto często rozumie mnie lepiej niż ja sama.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl