Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

innocencja
03:26
2345 90c3 390
Reposted fromsnuggle snuggle viaphin phin
innocencja
03:23
Reposted fromFlau Flau viabanananana banananana
innocencja
03:23
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
innocencja
03:22
8724 6352 390
Reposted fromregcord regcord viacylonapplepie cylonapplepie
innocencja
03:12
4109 0854 390
Reposted fromscorpix scorpix viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
03:12
1783 e16d 390
Beksiński
innocencja
03:05
innocencja
03:04
3192 969e 390
Reposted fromzciach zciach viafutureiscoming futureiscoming

February 18 2020

innocencja
23:52
9946 55ac 390
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
innocencja
23:42
6766 6ae6 390
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie

February 23 2020

innocencja
03:26
2345 90c3 390
Reposted fromsnuggle snuggle viaphin phin
innocencja
03:23
Reposted fromFlau Flau viabanananana banananana
innocencja
03:23
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
innocencja
03:22
8724 6352 390
Reposted fromregcord regcord viacylonapplepie cylonapplepie
innocencja
03:12
4109 0854 390
Reposted fromscorpix scorpix viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
03:12
1783 e16d 390
Beksiński
innocencja
03:05
innocencja
03:04
3192 969e 390
Reposted fromzciach zciach viafutureiscoming futureiscoming

February 18 2020

innocencja
23:52
9946 55ac 390
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra

February 23 2020

innocencja
03:04
3192 969e 390
Reposted fromzciach zciach viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl